LastUpDate: July 5, 2022

Về thuế


1. Về thuế)

Những người làm việc, sinh sống hoặc mua sắm v.v. tại Nhật Bản đều phải trả "thuế".
Ở thành phố Fukuoka, thuế đã thu được sử dụng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta như bảo trì đường xá và xử lý rác v.v.2. Nộp thuế thành phố

Vui lòng đảm bảo nộp thuế đúng hạn.
Nếu không nộp đúng hạn, bạn có thể bị tính phí nộp trễ. 
Và sẽ không được nhận giấy chứng nhận nộp thuế cần thiết khi gia hạn tư cách lưu trú.

* Khi không thể nộp thuế
Vui lòng gọi đến số điện thoại chung chuyên dành cho tiếng nước ngoài của ủy ban quận.

Số gọi chuyên dụng bằng ngoại ngữ dành chung cho tất cả các ủy ban quận
Điện thoại: 092-753-6113
Ngôn ngữ đáp ứng: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Nepal v.v..
Tiếp nhận: 9:00 - 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ, cuối năm đầu năm)


Vui lòng nhất định kiểm tra bên trong phong bì được gửi đến từ ủy ban thành phố hoặc ủy ban quận.

Cách nộp thuế thành phố và thuế tỉnh

[Giấy Thông báo nộp thuế thành phố / thuế tỉnh]
* Vui lòng kiểm tra bên trong ngay khi nhận được phong bì này. Giấy Thông báo nộp thuế là giấy thông báo thuế mà bạn phải nộp.Giấy Nộp thuế là loại giấy được sử dụng khi nộp thuế.
Vui lòng mang Giấy Nộp thuế này đến cửa hàng tiện lợi, ngân hàng hoặc bưu điện để nộp đúng hạn.


Cách nộp thuế xe hạng nhẹ

[Giấy Thông báo nộp thuế xe hạng nhẹ]
Vui lòng kiểm tra bên trong ngay khi nhận được phong bì này.Vui lòng mang Giấy Nộp thuế này đến cửa hàng tiện lợi, ngân hàng hoặc bưu điện để nộp đến trước cuối tháng 5.


Khi nộp bằng cách chuyển khoản

Người có tài khoản ngân hàng có thể nộp bằng cách "chuyển khoản". Có thể làm thủ tục tại quầy của Phòng thuế, ngân hàng, bưu điện.


Khi nộp bằng thẻ tín dụng

Có thể dùng thẻ tín dụng để nộp thuế từ trang web của thành phố Fukuoka. Tốn phí.
Nếu dùng thẻ tín dụng để nộp thì mất khoảng 1 tháng cho đến khi có thể cấp giấy chứng nhận nộp thuế.

Thuế thành phố Fukuoka - Trang web nộp thuế bằng thẻ tín dụng


Các phương pháp khác

Có thể nộp bằng cách đọc mã vạch trên Giấy Nộp thuế.


3. Các loại thuế

(1) Thuế thành phố / thuế tỉnh

Những người có thu nhập hơn 1 triệu yên trong 1 năm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 có thể phải nộp thuế.
Nộp cho địa phương shi-cho-son nơi sinh sống vào ngày 1 tháng 1 năm sau khi có thu nhập.
Giấy Thông báo nộp thuế sẽ được gửi đến vào khoảng ngày 20 tháng 6.


Khai báo thuế thành phố / thuế tỉnh

Người sống ở thành phố Fukuoka vào ngày 1 tháng 1 thì cho đến ngày 15 tháng 3 năm đó, vui lòng khai báo thu nhập của năm trước
tại Phòng Thuế Ủy ban quận của quận đang sinh sống. Người được công ty báo cáo thu nhập cho thành phố thì không cần phải khai báo.(2) Thuế xe hạng nhẹ (theo loại xe)

Những người có xe gắn máy hoặc ô tô hạng nhẹ v.v. vào ngày 1 tháng 4 phải nộp thuế.
Giấy Thông báo nộp thuế sẽ được gửi đến vào khoảng ngày 10 tháng 5.
Khi cho ai đó hoặc vứt đi thì phải làm thủ tục.


4. Người quản lý nộp thuế

(1) Người quản lý nộp thuế là ai?

Người không có địa chỉ hoặc văn phòng v.v. trong thành phố và cần phải nộp các loại thuế như thuế thành phố v.v., vui lòng quyết định người quản lý nộp thuế để nhận Giấy Thông báo nộp thuế và nộp thuế. (Nếu được công nhận là không có vấn đề gì trong việc nộp thuế dù không quyết định người quản lý nộp thuế thì không cần).

Về Người quản lý nộp thuế <Tờ rơi>


(2) Giấy khai báo / Đơn xin về Người quản lý nộp thuế


5. Gia hạn tư cách lưu trú

Để gia hạn tư cách lưu trú, có khi phải nộp "Giấy chứng nhận chịu thuế cư trú thành phố / tỉnh của cá nhân" hoặc "Giấy chứng nhận nộp thuế" cho Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh Lưu trú Nhật Bản. Người chưa khai báo thu nhập của năm trước sẽ không được nhận "Giấy chứng nhận chịu thuế". Để có "Giấy chứng nhận chịu thuế", vui lòng khai báo thu nhập. Vui lòng mang theo giấy tờ chứng minh thu nhập của năm trước (Giấy trưng thu tại nguồn (Gensen Choshu hyo) v.v.) đến Ủy ban quận để khai báo. Khi số tiền thuế được quyết định và bạn nộp thuế, thì sẽ nhận được "Giấy chứng nhận nộp thuế".

(Đối với yêu cầu qua đường bưu điện) Đơn xin cấp giấy chứng nhận thuế dùng để xin Visa6. Thủ tục thuế trước khi rời Nhật Bản

Vui lòng nộp tất cả các loại thuế trước khi rời Nhật Bản, hoặc thông báo cho Ủy ban quận biết người sẽ nộp thuế thay cho bạn (người quản lý nộp thuế).

Người cần phải nộp thuế, vui lòng làm các thủ tục dưới đây.

  • Người rời Nhật Bản trước khi nhận được Giấy Thông báo nộp thuế, vui lòng quyết định một người quản lý nộp thuế.
  • Người rời Nhật Bản sau khi nhận được Giấy Thông báo nộp thuế, vui lòng nộp tất cả các thuế bằng Giấy Thông báo nộp thuế hoặc quyết định người quản lý nộp thuế.

Tham khảo

Information on Fukuoka City TaxesInformation on Fukuoka City Taxes in Simple Japanese


Địa chỉ liên hệ

 Liên hệ đến ủy ban quận

Số gọi chuyên dụng bằng ngoại ngữ dành chung cho tất cả các ủy ban quận
Điện thoại: 092-753-6113
Ngôn ngữ đáp ứng: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Nepal v.v..
Tiếp nhận: 9:00 - 17:00 thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ, cuối năm đầu năm)


Khi không biết địa chỉ liên hệ, các tư vấn khác

Trung tâm hỗ trợ và tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài
Điện thoại: 0120-66-1799 (Miễn phí)
*Cũng có thể gọi đến số 092-262-1799 (Tốn phí).

Ngôn ngữ đáp ứng: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Nepal v.v..
Tiếp nhận: 9:00 - 18:00 thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ, cuối năm đầu năm)