LastUpDate: April 28, 2023

Về việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 ở thành phố Fukuoka


Tại thành phố Fukuoka, chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả những ai muốn được tiêm phòng vắc xin Covid-19 có thể yên tâm tiêm phòng.

■ Thông tin cập nhật chính (thông báo)
・Tại sảnh tầng 1 Tòa thị chính, chúng tôi tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng chống chủng Omicron và tiêm phòng vắc xin mũi thứ 1, mũi thứ 2 vào thứ 5, thứ 6 và thứ 7, tiêm phòng cho trẻ em vào Chủ Nhật. (Không thực hiện vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư)
Tiêm phòng vắc xin phòng chống chủng Omicron / Tiêm phòng mũi thứ 1, mũi thứ 2 / Tiêm phòng cho trẻ em (5 đến 11 tuổi)


<Danh sách tiêm phòng>
Về việc tiêm phòng vắc xin phòng chống chủng Omicron (mũi thứ 3-mũi thứ 5)
Về việc tiêm phòng mũi thứ 1 và mũi thứ 2 (vắc xin thông thường)
Về việc tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi (mũi thứ 1-mũi thứ 3)
Về việc tiêm phòng cho trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 4 tuổi

<Những điều liên quan đến tiêm phòng>
Tìm kiếm đặt chỗ/lịch trống
Về việc cấp phiếu tiêm phòng
Về chứng nhận tiêm phòng (Giấy chứng nhận tiêm phòng)
Về hệ thống hỗ trợ người bị tổn thương sức khỏe *Chỉ có tiếng Nhật
Về việc tiêm phòng Novavax (trang chủ của tỉnh Fukuoka) *Chỉ có tiếng Nhật
Về hiệu quả và độ an toàn của vắc xin (trang chủ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) *Chỉ có tiếng Nhật
Về phản ứng phụ của vắc xin (trang chủ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) *Chỉ có tiếng Nhật
Hỏi và Đáp về vắc xin Covid-19 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (Trang chủ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) *Chỉ có tiếng Nhật