LastUpDate: April 28, 2023

फुकुओका शहरमा नोभल कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने बारेमा


फुकुओका शहरले, नोभल कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन चाहने सबैजनाले ढुक्क भएर खोप लगाउन सकिने गरी व्यवस्था सकून् भनेर व्यवस्था मिलाउने पहल गर्दैछ।

मुख्य अपडेट जानकारी (सूचना)
नगरपालिका कार्यालय पहिलो तल्लाको लबीमा बिहीबार, शुक्रबार र शनिबारमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध लागि खोपहरू र पहिलो र दोस्रो खोपहरू, आइतबारमा बालबालिकाको लागि खोपहरू आयोजित गरिनेछ। (सोमबार, मंगलबार र बुधबार आयोजित गरिएको छैन)
कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्धको खोप / पहिलो र दोस्रो खोप / बालबालिका (5 वर्षा देखि 11 वर्ष) को लागि खोप


<खोपको मेनु>
कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्धको खोप (तेस्रो देखि पाँचौँ)को बारेमा
पहिलो र दोस्रो खोप (परम्परागत खोप) को बारेमा
5 वर्ष देखि 11 वर्ष सम्मका बालबालिका खोपको बारेमा (पहिलो देखि तेस्रो)
जन्मेको 6 महिना देखि 4 वर्ष सम्मका शिशुको खोपको बारेमा

<खोप सम्बन्धित कुराहरू>
रिजर्भेसन / उपलब्धता खोज्ने
खोप कुपन जारी गर्ने बारे
खोप प्रमाणपत्रको बारेमा
स्वास्थ्य क्षति राहत प्रणालीको बारेमा ※जापानी भाषा मात्र
नोभाभ्याक्सको खोपको बारेमा (फुकुओका प्रिफेक्चर वेबसाइट) ※जापानी भाषा मात्र
खोपको प्रभावकारिता र सुरक्षाको बारेमा (स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयको वेबसाइट) ※जापानी भाषा मात्र
खोपको साइड इफेक्टको बारेमा (स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयको वेबसाइट) ※जापानी भाषा मात्र
स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय नोभल कोरोना विरुद्धको खोप प्रश्नोत्तर (स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयको वेबसाइट) ※जापानी भाषा मात्र