LastUpDate: April 28, 2023

Về việc cấp giấy chứng nhận tiêm phòng Covid-19 (kể từ ngày 04/01/2023)

Thành phố Fukuoka chỉ cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho những lần tiêm phòng dựa trên Luật tiêm phòng khi có đăng ký cư trú ở thành phố Fukuoka.
Về chứng nhận tiêm phòng cho người đã chuyển đi, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương nơi bạn đã đăng ký cư trú khi tiêm phòng.
Những người đã được tiêm phòng ở nước ngoài không phải là đối tượng được cấp theo Luật tiêm phòng, vì vậy thành phố Fukuoka không thể cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận thông qua ứng dụng.
 Vui lòng liên hệ với nơi bạn đã tiêm phòng.


<Menu trong trang>
Về giấy chứng nhận tiêm phòng dùng được tại Nhật Bản
Về giấy chứng nhận tiêm phòng dùng được cả ở nước ngoài
Liên hệ

<Những người có thẻ mã số cá nhân>
Lấy giấy chứng nhận bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh
Lấy giấy chứng nhận tại cửa hàng tiện lợi

<Những người không có thẻ mã số cá nhân>
Lấy giấy chứng nhận bằng cách đăng ký điện tử
Lấy giấy chứng nhận qua đăng ký qua bưu điện

* Giấy chứng nhận dùng cho nước ngoài cũng có thể dùng tại Nhật BảnVề giấy chứng nhận tiêm phòng dùng được tại Nhật Bản

Bạn được chứng nhận tiêm phòng bằng một trong các giấy tờ (1) hoặc (2) sau đây.


(1) Chứng nhận đã tiêm phòng, sổ ghi chép tiêm phòng
Có thể chứng minh rằng bạn đã tiêm phòng vắc xin bằng "Chứng nhận đã tiêm phòng vắc xin Covid-19" hoặc "Sổ ghi chép tiêm phòng vắc xin Covid-19" (Giấy cứng / trong khung đỏ được dán miếng sticker sau khi tiêm) được cấp sau khi tiêm.
* Chữ “(Tạm thời)” được viết trên “Chứng nhận đã tiêm phòng vắc xin vi-rút Covid-19 (Tạm thời)” kèm với phiếu tiêm phòng mũi thứ 1 và mũi thứ 2 được ghi vì việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 là tương ứng với tiêm phòng tạm thời theo Luật tiêm phòng. Nó không phải là giấy chứng nhận đã tiêm phòng chính thức được cấp riêng.


(2) Giấy chứng nhận tiêm phòng có mã vạch hai chiều (dùng tại Nhật Bản)
Có hai loại giấy chứng nhận tiêm phòng có mã vạch hai chiều (dùng tại Nhật Bản) là giấy chứng nhận số và giấy chứng nhận bằng giấy.
Nếu bạn có thẻ mã số cá nhân, bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để lấy giấy chứng nhận từ ứng dụng và lưu giấy chứng nhận đó trên điện thoại thông minh.
Nếu bạn không có thẻ mã số cá nhân, vui lòng đăng ký giấy chứng nhận có mã vạch hai chiều với thành phố bằng đường điện tử hoặc qua đường bưu điện.Về giấy chứng nhận tiêm phòng dùng được cả ở nước ngoài

Các giấy tờ sau đây sẽ là giấy chứng nhận tiêm phòng (dùng cho nước ngoài và tại Nhật Bản).
*Tùy thuộc vào quốc gia bạn đến, có thể có một mẫu giấy chứng nhận được chỉ định, vì vậy vui lòng nhớ kiểm tra Trang web An toàn ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao. (Chỉ có tiếng Nhật)

Lấy giấy chứng nhận bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh

Bạn có thể lấy giấy chứng nhận tiêm phòng điện tử bằng ứng dụng do chính phủ (Digital Agency) cung cấp chính thức và thẻ mã số cá nhân.

[Cách tải và thao tác ứng dụng] Vui lòng tải từ trang chủ của Digital Agency. (Chỉ có tiếng Nhật)
[Câu hỏi liên quan đến ứng dụng] Vui lòng kiểm tra các câu hỏi thường gặp trên trang chủ của Digital Agency. (Chỉ có tiếng Nhật)

*Nếu bạn có địa chỉ trên phiếu cư trú khác với thành phố Fukuoka khi tiêm phòng mũi thứ 1, mũi thứ 2 do chuyển đi, v.v., vui lòng lần lượt chọn địa chỉ trên phiếu cư trú tại thời điểm tiêm phòng trên màn hình lựa chọn nơi yêu cầu và lấy giấy chứng nhận.
*Vui lòng liên hệ với Digial Agency nếu có thắc mắc về việc sử dụng và cách thao tác ứng dụng.
*Nếu bạn gặp lỗi như không có hồ sơ, vui lòng liên hệ với Trung tâm văn phòng cấp phiếu tiêm phòng / giấy chứng nhận (thành phố Fukuoka).

Trung tâm văn phòng cấp phiếu tiêm phòng / giấy chứng nhận 092-753-9455 (8:30 - 17:30)
* Có nhiều người quay số sai. Vui lòng kiểm tra số điện thoại cẩn thận.
*Nếu bạn quên mật mã của thẻ mã số cá nhân, vui lòng nhấp vào đây (trang chủ của thành phố Fukuoka) (Chỉ có tiếng Nhật)Lấy giấy chứng nhận tại cửa hàng tiện lợi

Từ ngày 26 tháng 7 năm 2022, bạn có thể lấy giấy chứng nhận tiêm phòng tại các cửa hàng tiện lợi đủ điều kiện.
Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra trang chủ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. (Tiếng Nhật, tiếng Anh)

[Dùng tại Nhật Bản]
(1) Thẻ mã số cá nhân + mật mã 4 chữ số
(2) Lệ phí cấp giấy chứng nhận tiêm phòng (120 yên)

[Dùng cho nước ngoài và dùng tại Nhật bản]
(1) Thẻ mã số cá nhân + mật mã 4 chữ số
(2) Lệ phí cấp giấy chứng nhận tiêm phòng (120 yên)
(3) Đã lấy giấy chứng nhận tiêm phòng dùng cho nước ngoài từ ứng dụng giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19, cửa sổ thành phố, quận huyện, v.v. từ sau ngày 21 tháng 7 năm 2022, và có cùng số hộ chiếu tại thời điểm đó.

* Mật mã là một số gồm 4 chữ số đã thiết lập khi bạn nhận thẻ mã số cá nhân tại cửa sổ thành phố, quận huyện, v.v. (số để hỗ trợ nhập thông tin trên thẻ).
*Không thể hỗ trợ hoàn lại tiền sau khi cấp, ngoại trừ trường hợp lỗi in ấn. Vui lòng kiểm tra sổ ghi chép tiêm phòng, v.v. trước khi cấp, và nếu có bất kỳ lỗi gì thì vui lòng liên hệ với Trung tâm văn phòng cấp phiếu tiêm phòng / giấy chứng nhận. Vui lòng kiểm tra với cửa hàng tiện lợi đã cấp giấy chứng nhận để được hoàn lại tiền trong trường hợp lỗi in ấn.
*Trước khi cấp, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận nội dung của giấy chứng nhận trên thiết bị đầu cuối tại cửa hàng tiện lợi, nên nếu bạn mang theo các giấy tờ có thể xác nhận được các thông tin tiêm phòng như chứng nhận đã tiêm phòng đã cấp khi tiêm phòng lúc cần thiết thì bạn có thể xác nhận nội dung một cách thuận lợi.

Tài liệu tham khảo
Tờ rơi hướng dẫn về việc lấy giấy chứng nhận tại cửa hàng tiện lợi (Chỉ có tiếng Nhật)
Cách lấy giấy chứng nhận tiêm phòng tại cửa hàng tiện lợi (Chỉ có tiếng Nhật)Lấy giấy chứng nhận bằng cách đăng ký điện tử

Đăng ký điện tử có thể cấp giấy chứng nhận bằng ảnh PDF và giấy chứng nhận bằng giấy.


Về giấy chứng nhận PDF bằng cách đăng ký điện tử

Sau khi hoàn thành đăng ký từ trang web bên dưới, bạn sẽ nhận được email [Thông báo hoàn thành hỗ trợ] đến địa chỉ email bạn đã đăng ký trong khoảng 3 ngày làm việc, vì vậy vui lòng đăng nhập vào trang chi tiết đăng ký từ URL được ghi trong email.
Bạn có thể kiểm tra giấy chứng nhận bằng cách tải xuống "tệp ZIP có mật khẩu" được đính kèm với danh sách tài liệu được cấp trên trang chi tiết đăng ký và nhập mật khẩu.
*Mật khẩu được ghi trong email [Thông báo hoàn thành hỗ trợ].

Vui lòng đăng ký từ [Trang web đăng ký cấp giấy chứng nhận tiêm phòng (cấp PDF)] ở đây.
Vui lòng chuẩn bị các ảnh sau đây khi đăng ký. (Chỉ có tiếng Nhật)


Khi đăng ký giấy chứng nhận dùng tại Nhật Bản
①-1 Bản sao cả hai mặt của giấy tờ xác minh danh tính (thẻ cư trú, hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, v.v.)

Khi đăng ký giấy chứng nhận dùng cho nước ngoài
①-2 Bản sao hộ chiếu

*Trang có ghi số hộ chiếu
*Số hộ chiếu sẽ được ghi trên giấy chứng nhận dùng cho nước ngoài. Vui lòng kiểm tra ngày hết hạn của hộ chiếu và nộp bản sao hộ chiếu còn hiệu lực vào thời điểm đi nước ngoài.
*Nếu hộ chiếu của bạn có họ trước khi kết hôn, họ khác, hoặc tên khác (bằng tiếng Anh), cần đính kèm giấy tờ xác minh danh tính có thể xác nhận họ trước khi kết hôn, họ khác, hoặc tên khác.

② Chứng nhận đã tiêm phòng, hoặc sổ ghi chép tiêm phòng của lần tiêm phòng gần nhất
*Nếu không có thì có thể bỏ qua tệp đính kèm.

(Ghi chú) Nếu nơi nhận không phải là nơi đăng ký cư trú
③ Giấy tờ xác minh danh tính có thể xác nhận địa chỉ nơi nhận


ề giấy chứng nhận bằng giấy thông qua đăng ký điện tử

Mất khoảng một tuần để cấp kể từ khi đăng ký.
Sẽ mất phí bưu chính nếu cấp giấy chứng nhận bằng giấy thông qua đăng ký điện tử.
Cách thanh toán chỉ có thanh toán bằng thẻ tín dụng.
*Phí bưu chính là 84 yên cho thư thông thường và 344 yên cho thư chuyển phát nhanh.
*Nếu khó thanh toán bằng thẻ tín dụng, vui lòng xem xét đăng ký giấy chứng nhận PDF hoặc qua đường bưu điện.

Vui lòng đăng ký từ [Trang web đăng ký cấp giấy chứng nhận tiêm phòng (cấp giấy)] ở đây.
Vui lòng chuẩn bị các ảnh sau đây khi đăng ký. (Chỉ có tiếng Nhật)

Khi đăng ký giấy chứng nhận dùng tại Nhật Bản
①-1 Bản sao cả hai mặt của giấy tờ xác minh danh tính (thẻ cư trú, hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, v.v.)

Khi đăng ký giấy chứng nhận dùng cho nước ngoài
①-2 Bản sao hộ chiếu

*Trang có ghi số hộ chiếu
*Số hộ chiếu sẽ được ghi trên giấy chứng nhận dùng cho nước ngoài. Vui lòng kiểm tra ngày hết hạn của hộ chiếu và nộp bản sao hộ chiếu còn hiệu lực vào thời điểm đi nước ngoài.
*Nếu hộ chiếu của bạn có họ trước khi kết hôn, họ khác, hoặc tên khác (bằng tiếng Anh), cần đính kèm giấy tờ xác minh danh tính có thể xác nhận họ trước khi kết hôn, họ khác, hoặc tên khác.

② Chứng nhận đã tiêm phòng, hoặc sổ ghi chép tiêm phòng của lần tiêm phòng gần nhất
*Nếu không có thì có thể bỏ qua tệp đính kèm.

(Ghi chú) Nếu nơi nhận không phải là nơi đăng ký cư trú
③ Giấy tờ xác minh danh tính có thể xác nhận địa chỉ nơi nhậnLấy giấy chứng nhận bằng giấy bằng cách đăng ký qua bưu điện

Nếu đăng ký qua đường bưu điện thì sẽ cấp giấy chứng nhận bằng giấy.
Vui lòng gửi kèm theo một bộ hồ sơ cần thiết và một phong bì dùng để hồi âm (đã dán tem) và gửi đến nơi nhận bên dưới qua đường bưu điện.
Mất khoảng một tuần để cấp kể từ khi đăng ký.


Giấy tờ cần thiết để đăng ký

① Mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận tiêm phòng Covid-19
② Phong bì dùng để hồi âm đã dán tem 84 yên
*Nếu bạn cần gấp, vui lòng dán thêm tem để chuyển phát nhanh.

Khi đăng ký giấy chứng nhận dùng tại Nhật Bản
③-1 Bản sao cả hai mặt của giấy tờ xác minh danh tính (bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, v.v.)

Khi đăng ký giấy chứng nhận dùng cho nước ngoài
③-2 Bản sao hộ chiếu

*Trang có ghi số hộ chiếu
*Số hộ chiếu sẽ được ghi trên giấy chứng nhận dùng cho nước ngoài. Vui lòng kiểm tra ngày hết hạn của hộ chiếu và nộp bản sao hộ chiếu còn hiệu lực vào thời điểm đi nước ngoài.
*Nếu hộ chiếu của bạn có họ trước khi kết hôn, họ khác, hoặc tên khác (bằng tiếng Anh), cần đính kèm giấy tờ xác minh danh tính có thể xác nhận họ trước khi kết hôn, họ khác,hoặc tên khác.

④ Bản sao chứng nhận đã tiêm phòng, hoặc sổ ghi chép tiêm phòng của lần tiêm phòng gần nhất

(Ghi chú) Nếu nơi nhận không phải là nơi đăng ký cư trú
⑤ Giấy tờ xác minh danh tính có thể xác nhận địa chỉ nơi nhận

(Ghi chú) Khi người đại diện yêu cầu
⑥ Giấy ủy quyền (tất cả có chữ ký của người ủy quyền) và bản sao cả hai mặt của giấy tờ xác minh danh tính của người đại diện

*Tuy nhiên, nếu đại diện đăng ký cho người dưới 16 tuổi trong cùng một hộ gia đình, thì không cần phải có giấy ủy quyền và giấy tờ xác minh danh tính của người đại diện.
Nơi nhận / mẫu đơn đăng ký

[Nơi nhận]
〒810-8620
Ban phụ trách giấy chứng nhận tiêm phòng -  Trung tâm văn phòng chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 của thành phố Fukuoka
*Không cần ghi địa chỉ vì chúng tôi sử dụng mã bưu điện chuyên dụng.
*Để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, chúng tôi không thiết lập cửa sổ.
*Vui lòng chắc chắn gửi kèm phong bì dùng để hồi âm (đã dán tem).

[Mẫu đơn đăng ký] (Chỉ có tiếng Nhật)
Đầu tiên, vui lòng kiểm tra phần giải thích hồ sơ đăng ký ở đây.
Mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận tiêm phòng Covid-19 (35kbyte)xls
Mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận tiêm phòng Covid-19
Mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận tiêm phòng Covid-19 (ví dụ điền)
Giấy ủy quyền


Về việc cấp chứng nhận đã tiêm phòng

Đối với người bị mất “Chứng nhận đã tiêm phòng vắc xin Covid-19” hoặc “Sổ ghi chép tiêm phòng vắc xin Covid-19” và người có “Sổ ghi chép tiêm phòng vắc xin Covid-19”, nếu cần có chứng nhận đã tiêm phòng do thành phố Fukuoka cấp, vui lòng đăng ký theo cách sau.
Lưu ý, việc đăng ký được giới hạn cho những người có đăng ký cư trú ở thành phố Fukuoka khi tiêm phòng.
* Mất khoảng 2 tuần để cấp, vì vậy nếu bạn đang vội, vui lòng đăng ký giấy chứng nhận tiêm phòng.
*Nếu bạn đã đăng ký cư trú tại thành phố Fukuoka chỉ tại thời điểm tiêm phòng mũi thứ 1 hoặc mũi thứ 2 do hoàn cảnh như chuyển đi, thì chỉ cấp chứng nhận cho lần tiêm phòng tương ứng.


Phương pháp làm thủ tục

Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách làm thủ tục, vì vậy vui lòng gọi cho Trung tâm văn phòng cấp phiếu tiêm phòng / giấy chứng nhận.
Trung tâm văn phòng cấp phiếu tiêm phòng / giấy chứng nhận 092-753-9455 8:30-17:30
* Có nhiều người quay số sai. Vui lòng kiểm tra số điện thoại cẩn thận.

[Những điều cần chú ý]
・Chứng nhận đã tiêm phòng viết bằng tiếng Anh sẽ chỉ được cấp khi cần thiết.
・Vì cần phải xác nhận tình trạng tiêm phòng nên có thể mất một khoảng thời gian để cấp chứng nhận đã tiêm phòng.
・Nếu hồ sơ có lỗi thì chúng tôi có thể liên lạc với người đăng ký. Vui lòng chắc chắn điền số điện thoại mà chúng tôi có thể liên lạc được trên đơn đăng ký.Liên hệ

Trung tâm văn phòng cấp phiếu tiêm phòng / giấy chứng nhận
Các câu hỏi về cấp phiếu tiêm phòng lần 1, 2, 3 / xác nhận hồ sơ tiêm phòng / giấy chứng nhận tiêm phòng (hộ chiếu vắc xin, v.v.)
Số điện thoại: 092-753-9455 *Chỉ có tiếng Nhật
Thời gian tiếp nhận: 8:30-17:30 (làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ)
* Có nhiều người quay số sai. Vui lòng kiểm tra số điện thoại cẩn thận.
* Chỉ có tiếng Nhật. Đối với các thắc mắc bằng tiếng nước ngoài, vui lòng liên hệ với Tổng đài tiêm phòng vắc xin Covid-19 của thành phố Fukuoka.

Tổng đài tiêm phòng vắc xin Covid-19 thành phố Fukuoka
Các câu hỏi và tư vấn về tiêm phòng vắc xin Covid-19 của thành phố Fukuoka
Số điện thoại: 092-260-8405
Thời gian tiếp nhận: 8:30-17:30 (làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ)
* Chúng tôi cũng có thể trò chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt Nam, tiếng Nepal, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha.

Tổng đài tiêm phòng vắc xin Covid-19 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
Các câu hỏi về cách hoạt động của chính sách vắc xin Covid-19
Số điện thoại: 0120-761770 (quay số miễn phí)
Thời gian tiếp nhận: 9:00-21:00 (làm việc cả thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ)
*Chúng tôi cũng có thể trò chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Việt Nam.
* Thời gian tiếp nhận khác nhau đối với tiếng Thái và tiếng Việt Nam.
Tiếng Thái: 9:00-18:00, Tiếng Việt: 10:00-19:00

デジタル庁ホームページ(新型コロナワクチン接種証明書アプリに関するページ)(Chỉ có tiếng Nhật)
アプリによる接種証明書の取得にかかる操作方法、アプリの不具合等