LastUpDate: April 28, 2023

नोभल कोरोना भाइरस संक्रामक रोग  खोप प्रमाणपत्र जारी गर्ने बारे (सन् 2023 जनवरी 4 तारिख सम्म)

फुकुओका शहरले फुकुओका शहरमा निवासी दर्ता भएको बेलामा गरिएको खोप ऐन आधारित खोपको लागि मात्र खोप प्रमाणपत्र जारी गर्दछ।
सरेर आउनुभएकाहरूको खोप प्रमाणपत्रको बारेमा खोप लगाउँदा निवासीको रूपमा दर्ता गर्नुभएको स्थानीय नगरपालिकालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
विदेशमा खोप लगाइएकाहरू खोप ऐन अन्तर्गत खोपको अधीनमा छैनन् त्यसैले फुकुओका शहरले प्रमाणपत्र वा एप मार्फत प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्दैन। खोप लगाएको ठाउँलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।


<पृष्ठमा मेनु>
जापानमा प्रयोग गर्न सकिने खोप प्रमाणपत्रको बारेमा
विदेशमा पनि प्रयोग गर्न सकिने खोप प्रमाणपत्रको बारेमा
सम्पर्क

<माइ-नम्बर कार्ड भएको व्यक्ति>
स्मार्टफोन एपमा प्रमाणपत्र प्राप्त
कोम्विनि स्टोरमा प्रमाणपत्र प्राप्त

<माइ-नम्बर कार्ड नभएको व्यक्ति>
इलेक्ट्रोनिक आवेदन द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त
हुलाक पत्र आवेदन द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त

※विदेशी प्रयोगको लागि प्रमाणपत्र जापानमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छजापानमा प्रयोग गर्न सकिने खोप प्रमाणपत्रहरू बारे

निम्न कागजातहरू (1) र (2) मध्ये कुनै एउटा कागजातले खोप लगाएको कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ।


(1) खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र, खोप सम्पन्न रेकर्ड
खोप लगाएपछि जारी गरिने "नोभल कोरोना विरुद्धको खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र" वा "नोभल कोरोना विरुद्धको खोप सम्पन्न रेकर्ड" (रातो फ्रेममा खोप लगाएपछि स्टिकर टाँसिएको कागजात) बाट खोप लगाइएको कुरा देखाउन सक्नुहुन्छ।
※पहिलो र दोस्रो खोपको खोप कुपनमा संलग्न "नोभल कोरोना विरुद्धको खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र (अस्थायी)" को "(अस्थायी)" भनेको नोभल कोरोना विरुद्धको खोप ऐनमा अस्थायी खोपमा लागू हुने भएकोले लेखिएको हो। यसको मतलब खोप सम्पन्नको छुट्टै आधिकारिक प्रमाणपत्र छ भन्ने होइन।
(2) दुई-आयामी कोड सहितको खोप प्रमाणपत्र (जापानमा प्रयोगको लागि)


(2) दुई-आयामी कोड सहितको खोप प्रमाणपत्र (जापानमा प्रयोगको लागि)
दुई-आयामी कोडहरू सहितको खोप प्रमाणपत्र (जापानमा प्रयोगको लागि) डिजिटल प्रमाणपत्रहरू र कागज प्रमाणपत्रहरू सहित दुई प्रकारका खोप प्रमाणपत्रहरू छन्।
माइ-नम्बर कार्ड भएको व्यक्तिले आफ्नो स्मार्ट फोनमा एपबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र स्मार्ट फोनमा प्रमाणपत्र बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
माइ-नम्बर कार्ड नभएको व्यक्तिले दुई-आयामी कोड सहितको प्रमाणपत्रको लागि शहरमा इलेक्ट्रोनिक वा हुलाक पत्र मार्फत आवेदन दिनुहोस्।विदेशमा पनि प्रयोग गर्न सकिने खोप प्रमाणपत्रको बारेमा

निम्न कागजातहरू खोप प्रमाणपत्र (विदेशी र जापानमा प्रयोगको लागि) हुन्।
※यात्रा गरिरहनुभएको देश अनुसार प्रमाणपत्रको लागि तोकिएको फारम हुन सक्छ त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयको विदेश सुरक्षा वेबसाइट अनिवार्य निश्चय गर्नुहोस्। (जापानी भाषा मात्र)

स्मार्ट फोन एप द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त

आधिकारिक रूपमा सरकार (डिजिटल एजेन्सी) द्वारा प्रदान गरिएको एप र माइ-नम्बर कार्ड प्रयोग गरेर इलेक्ट्रोनिक खोप प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

[एप कसरी प्राप्त गर्ने र सञ्चालन गर्ने आदि] डिजिटल एजेन्सीको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्नुहोस्। (जापानी भाषा मात्र)
[एपको बारेमा प्रश्नहरू] डिजिटल एजेन्सी वेबसाइटमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू निश्चय गर्नुहोस्। (जापानी भाषा मात्र)

※सरेको कारण आदिले गर्दा पहिलो र दोस्रो खोपको समयमा निवास प्रमाणपत्रको ठेगाना फुकुओका शहर बाहिरको व्यक्तिले निवेदन स्क्रिनमा खोप लगाएको समयको निवास प्रमाणपत्रको ठेगाना प्रत्येकको लागि चयन गर्नुहोस् र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहोस्।
※एपको प्रयोग र सञ्चालन गर्ने तरिका आदि बारे सोधपुछको लागि डिजिटल एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
※कुनै रेकर्ड छैन जस्तो त्रुटि देखाइएकोमा (फुकुओका शहर) खोप कुपन/प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

खोप कुपन/प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालय 092-753-9455 (8:30-17:30)
※धेरै जनाले गलत नम्बरमा फोन गरेको पाइएको छ। सही नम्बरमा फोन गरेको छ कि छैन राम्रोसँग निश्चित गर्नुहोस्।
※माइ-नम्बर कार्डको पिन नम्बर बिर्सनुभएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् (फुकुओका शहर वेबसाइट) (जापानी भाषा मात्र)कोम्विनि स्टोरमा प्रमाणपत्र प्राप्त

सन् 2022 जुलाई 26 तारिख देखि खोप प्रमाणपत्रहरू योग्य कोम्विनि स्टोरहरूमा प्राप्त गर्न सकिने भयो।
विस्तृत जानकारीका लागि कृपया स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको वेबसाइट निश्चय गर्नुहोस्। (जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा)

[जापानमा प्रयोगको लागि]
(1) माइ-नम्बर कार्ड + 4 अंकको पिन
(2) खोप प्रमाणपत्र जारी शुल्क (120 येन)

[विदेशी र जापानमा प्रयोगको लागि]
(1) माइ-नम्बर कार्ड + 4 अंकको पिन
(2) खोप प्रमाणपत्र जारी शुल्क (120 येन)
(3) सन् 2022 जुलाई 21 पछि नोभल कोरोना विरुद्धको खोप प्रमाणपत्र एप, नगरपालिका कार्यालय काउन्टर आदिमा विदेशमा प्रयोगको लागि खोप प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र त्यो समयको राहदानी नम्बर एउटै हुनु पर्छ।

※पिन भनेको नगरपालिकाको कार्यालयमा आफ्नो माइ-नम्बर कार्ड प्राप्त गर्नुहुँदा सेट गरेको 4-अंकको नम्बर हो (कार्डमा भएका जानकारीहरू प्रविष्टि गर्न सहयोग गर्ने नम्बरहरू)।
※प्रिन्टिङ त्रुटिहरू बाहेक जारी गरेपछि पैसा फिर्ता गर्न सकिँदैन। जारी गर्नु अघि खोप रेकर्ड आदि निश्चय गर्नुहोस् र यदि कुनै अपूर्णता छ भने खोप कुपन/प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्टिङ त्रुटिहरूको अवस्थामा पैसा फिर्ताको लागि प्रमाणपत्र जारी गरेको कोम्विनि स्टोरमा निश्चय गर्नुहोस्।
※कोम्विनि स्टोरमा टर्मिनलमा प्रमाणपत्र जारी गर्नु अघि आफैले विवरणहरू निश्चय गर्नुपर्छ त्यसैले आवश्यकता अनुसार खोप लगाउँदा दिइएको खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र आदि खोप लगाएको कुरा पुष्टि गर्ने कागजातहरू आदि लिएर आउनुभयो भने विवरणहरू सहज रूपमा निश्चय गर्न सक्नुहुन्छ।

सन्दर्भ सामग्री
कोम्विनि स्टोरमा प्राप्तको लागि जानकारी पर्ची (जापानी भाषा मात्र)
कोम्विनि स्टोरमा खोप प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने तरिका (जापानी भाषा मात्र)इलेक्ट्रोनिक आवेदन द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त

इलेक्ट्रोनिक आवेदनमा PDF फोटो प्रमाणपत्र जारी र कागज प्रमाणपत्र जारी छन्।


 इलेक्ट्रोनिक आवेदन द्वारा PDF प्रमाणपत्र बारे

तलको वेबसाइटबाट आवेदन पूरा गरेपछि दर्ता गरिएको इमेल ठेगानामा लगभग 3 व्यापार दिन जतिमा [प्रतिक्रियाको पूर्णताको सूचना] इमेल आउँछ त्यसैले इमेलमा वर्णन गरिएको URL बाट आवेदन विवरण पृष्ठमा लगइन गर्नुहोस्।
आवेदन विवरण पृष्ठमा डेलिभरिहरूको सूचीमा संलग्न "पासवर्ड सहितको ZIP फाइल" डाउनलोड गरेर पासवर्ड प्रविष्ट गर्दा प्रमाणपत्र निश्चय गर्न सक्नुहुन्छ।
आवेदन विवरण पृष्ठमा डेलिभरिहरूको सूचीमा संलग्न "पासवर्ड सहितको ZIP फाइल" डाउनलोड गरेर पासवर्ड प्रविष्ट गर्दा प्रमाणपत्र निश्चय गर्न सक्नुहुन्छ।

यहाँ [(PDF जारी गरिएको) खोप प्रमाणपत्र जारी गर्ने आवेदन वेबसाइट] बाट आवेदन दिनुहोस्।
आवेदन दिँदा निम्न फोटो तयार गर्नुहोस्। (जापानी भाषा मात्र)

जापानमा प्रयोगको लागि प्रमाणपत्रको आवेदन गर्दा
①-1 आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात (निवास कार्ड, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्वास्थ्य बिमा कार्ड आदि) दुवै तिरको प्रतिलिपि

विदेशी प्रयोगको लागि आवेदन गर्दा
①-2 राहदानीको प्रतिलिपि


※राहदानी नम्बर छापिएको पृष्ठ
※विदेशी प्रयोगको लागि प्रमाणपत्रमा राहदानी नम्बर लेखिनेछ। राहदानीको म्याद सकिने मिति निश्चय गर्नुहोस् र विदेश यात्राको मितिको रूपमा मान्य रहेको राहदानीको प्रतिलिपि पेश गर्नुहोस्।
※राहदानीमा विवाह अघिको थर, वैकल्पिक थर वा उपनाम (अंग्रेजीमा) लेखिएको छ भने विवाह अघिको थर, वैकल्पिक नाम वा उपनाम निश्चय गर्न सक्ने आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात संलग्न गर्नुपर्छ।

हालैको खोपको खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र वा खोप सम्पन्न रेकर्ड
※यदि तपाईंसँग छैन भने, तपाईं संलग्न हटाउन सक्नुहुन्छ।

(कैफियत) पठाउने ठेगाना निवासी दर्ताको स्थान बाहेक अन्य हो भने
पठाउने ठेगाना निश्चय गर्न सक्ने आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात


इलेक्ट्रोनिक आवेदन द्वारा कागज प्रमाणपत्र बारे

जारी गर्नको लागी आवेदनको समय देखि 1 हप्ता जति लाग्छ।
इलेक्ट्रोनिक आवेदन द्वारा कागज प्रमाणपत्र जारी गर्दा हुलाक शुल्क लाग्नेछ।
भुक्तानी विधि क्रेडिट कार्ड भुक्तानी मात्र हो।
※हुलाक शुल्क साधारण मेलको लागि 84 येन र एक्सप्रेस मेलको लागि 344 येन हो।
※यदि क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तान गर्न गाह्रो छ भने PDF प्रमाणपत्र वा हुलाक मार्फत आवेदन गर्ने विचार गर्नुहोस्।

यहाँ [(कागज जारी) खोप प्रमाणपत्र जारी गर्ने आवेदन वेबसाइट] बाट आवेदन दिनुहोस्।
आवेदन दिँदा निम्न फोटो तयार गर्नुहोस्। (जापानी भाषा मात्र)

जापानमा प्रयोगको लागि प्रमाणपत्रको आवेदन गर्दा
①-1 आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात (निवास कार्ड, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्वास्थ्य बिमा कार्ड आदि) दुवै तिरको प्रतिलिपि

विदेशी प्रयोगको लागि आवेदन गर्दा
①-2 राहदानीको प्रतिलिपि

※राहदानी नम्बर छापिएको पृष्ठ
※विदेशी प्रयोगको लागि प्रमाणपत्रमा राहदानी नम्बर लेखिनेछ। राहदानीको म्याद सकिने मिति निश्चय गर्नुहोस् र विदेश यात्राको मितिको रूपमा मान्य रहेको राहदानीको प्रतिलिपि पेश गर्नुहोस्।
※राहदानीमा विवाह अघिको थर, वैकल्पिक थर वा उपनाम (अंग्रेजीमा) लेखिएको छ भने विवाह अघिको थर, वैकल्पिक नाम वा उपनाम निश्चय गर्न सक्ने आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात संलग्न गर्नुपर्छ।

हालैको खोपको खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र वा खोप सम्पन्न रेकर्ड
※यदि तपाईंसँग छैन भने, तपाईं संलग्न हटाउन सक्नुहुन्छ।

(कैफियत) पठाउने ठेगाना निवासी दर्ताको स्थान बाहेक अन्य हो भने
पठाउने ठेगाना निश्चय गर्न सक्ने आफ्नो परिचय खुल्ने कागजातहुलाक पत्र आवेदन द्वारा कागज प्रमाणपत्र प्राप्त

हुलाक पत्र आवेदन गर्नुभयो भने कागज प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ।
आवश्यक कागजातहरूको सेट र फिर्ताको लागि खाम (स्ट्याम्पहरू टाँसी सकेको) संलग्न गर्नुहोस् र तलको पठाउने ठेगानामा हुलाक मार्फत पठाउनुहोस्।
जारी गर्नको लागी आवेदनको समय देखि 1 हप्ता जति लाग्छ।


 आवेदनका लागि आवश्यक कागजातहरू

नोभल कोरोना भाइरस संक्रामक रोग विरुद्ध खोपको प्रमाणपत्र जारी गर्ने आवेदन फारम
② 84 येन स्ट्याम्प टाँसिएको फिर्ताको लागि खाम
※हतारमा हुनुहुन्छ भने एक्सप्रेस मेलको लागि स्ट्याम्प पनि टाँस्नुहोस्।

जापानमा प्रयोगको लागि प्रमाणपत्रको आवेदन गर्दा
③-1 आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात (सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्वास्थ्य बिमा कार्ड आदि) दुवै तिरको प्रतिलिपि

विदेशी प्रयोगको लागि आवेदन गर्दा
③-2 राहदानीको प्रतिलिपि

※राहदानी नम्बर छापिएको पृष्ठ
※विदेशी प्रयोगको लागि प्रमाणपत्रमा राहदानी नम्बर लेखिनेछ। राहदानीको म्याद सकिने मिति निश्चय गर्नुहोस् र विदेश यात्राको मितिको रूपमा मान्य रहेको राहदानीको प्रतिलिपि पेश गर्नुहोस्।
※राहदानीमा विवाह अघिको थर, वैकल्पिक थर वा उपनाम (अंग्रेजीमा) लेखिएको छ भने विवाह अघिको थर, वैकल्पिक नाम वा उपनाम निश्चय गर्न सक्ने आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात संलग्न गर्नुपर्छ।

हालैको खोप सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा खोप सम्पन्न रेकर्डको प्रतिलिपि

(कैफियत) पठाउने ठेगाना निवासी दर्ताको स्थान बाहेक अन्य हो भने
पठाउने ठेगाना निश्चय गर्न सक्ने आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात

(कैफियत) अधिकृतले निवेदन दिँदा
अख्तियारनामा (सुम्पनु भएको व्यक्तिले सबै हस्ताक्षर गरेको) र अधिकृतको परिचय खुल्ने कागजातको दुवै तिरको प्रतिलिपि

※यद्यपि, एउटै परिवारमा 16 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले अरू कसैको तर्फबाट आवेदन दिन्छ भने अधिकृतको अख्तियारनामा र आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात आवश्यक पर्दैन।
 पठाउने ठेगाना / आवेदन फारम

 [पठाउने ठेगाना]
〒810-8620
फुकुओका शहर नोभल कोरोना विरुद्धको खोप प्रमाणपत्र कार्यालय केन्द्र  खोप प्रमाणपत्र कर्मचारी ज्यू
※पठाउने ठेगाना प्रविष्ट गर्न आवश्यक छैन किनकि हामी एक समर्पित हुलाक कोड प्रयोग गर्छौं।
※नोभल कोरोना भाइरस संक्रामक रोग रोकथाम आदिको लागि काउन्टर राखिएको छैन।
※फिर्ताको लागि खाम (स्ट्याम्प संलग्न भएको) अनिवार्य संलग्न गर्नुहोस्।

[आवेदन फारम] (जापानी भाषा मात्र)
पहिले यो आवेदन फारामको व्याख्या निश्चय गर्नुहोस्।
नोभल कोरोना भाइरस संक्रामक रोग विरुद्ध खोपको प्रमाणपत्र जारी गर्ने आवेदन फारम (35kbyte)xls
नोभल कोरोना भाइरस संक्रामक रोग विरुद्ध खोपको प्रमाणपत्र जारी गर्ने आवेदन फारम
नोभल कोरोना भाइरस संक्रामक रोग विरुद्ध खोपको प्रमाणपत्र जारी गर्ने आवेदन फारम (भर्ने तरिकाको उदाहरण)
· अख्तियारनामा


खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने बारे

"नोभल कोरोना विरुद्धको खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र" वा "नोभल कोरोना विरुद्धको खोप सम्पन्न रेकर्ड" हराउनुभएको छ वा "नोभल कोरोना विरुद्धको खोप रेकर्ड" भएका फुकुओका शहरद्वारा जारी गरिएको खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र चाहिन्छ भने निम्न तरिकाद्वारा आवेदन दिनुहोस्।
तर आवेदन खोप लगाएको समयमा फुकुओका शहरमा निवासी दर्ता भएकाहरूका लागि मात्र सीमित छन्।
※जारी गर्न लगभग 2 हप्ता जति लाग्छ त्यसैले हतारमा हुनुहुन्छ भने खोप प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिनुहोस्।
※फुकुओका शहर बाहिर वा शहरमा सर्ने जस्ता परिस्थितिहरूको कारणले पहिलो खोपको समयमा वा दोस्रो खोपको समयमा मात्र फुकुओका शहरमा निवासी दर्ता भएको छ भने केवल सम्बन्धित खोपको लागि मात्र जारी गरिनेछ।


प्रक्रिया तरिका

प्रक्रिया तरिका बताउनेछौँ त्यसैले खोप कुपन/प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालय केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
खोप कुपन/प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालय केन्द्र 092-753-9455 8:30-17:30
※धेरै जनाले गलत नम्बरमा फोन गरेको पाइएको छ। सही नम्बरमा फोन गरेको छ कि छैन राम्रोसँग निश्चित गर्नुहोस्।

[सावधानीहरू]
・अङ्ग्रेजीमा लेखिएको खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दा मात्र जारी गरिनेछ।
खोपको स्थिति निश्चय गर्न आवश्यक भएकोले खोप सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्न केही समय लाग्न सक्छ।
कागजातहरू अपूर्ण भएमा आवेदकहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्छ। आवेदन फारममा उठ्ने फोन नम्बर लेख्नुहोस्।सम्पर्क

खोप कुपन र प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालय
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो खोपको खोप कुपन जारी, खोप रेकर्डको पुष्टिकरण, खोप प्रमाणपत्र (खोप पासपोर्ट आदि) बारे सोधपुछ
फोन नम्बर:092-753-9455 ※जापानी भाषा मात्र
उपलब्ध समय: 8:30 - 17:30 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि आयोजित गरिनेछ)
※धेरै जनाले गलत नम्बरमा फोन गरेको पाइएको छ। सही नम्बरमा फोन गरेको छ कि छैन राम्रोसँग निश्चित गर्नुहोस्।
※जापानी भाषा मात्र। विदेशी भाषाहरूमा सम्पर्कको लागि फुकुओका शहर नोभल कोरोना विरुद्धको खोप कल केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

फुकुओका शहर नोभल कोरोना भाइरस खोप कल केन्द्र
फुकुओका शहरको नोभल कोरोना भाइरस खोप सम्बन्धी सोधपुछ र परामर्श
फोन नम्बर: 092-260-8405
उपलब्ध समय: 8:30 - 17:30 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि आयोजित गरिनेछ)
※अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, भियतनामी, नेपाली, स्पेनिस, पोर्चुगिज भाषामा पनि कुरा गर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालय नोभल कोरोना भाइरस खोप कल केन्द्र
कोरोना भाइरस खोप सम्बन्धी प्रशासनिक नीतिहरू कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारे सोधपुछ
फोन नम्बर: 0120-761770 (फ्री डायल)
उपलब्ध समय: 9:00 - 21:00 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि आयोजित गरिनेछ)
※अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, पोर्चुगिज, स्पेनिस, थाई, भियतनामी भाषामा पनि कुरा गर्न सकिन्छ।
※थाई र भियतनामी भाषामा उपलब्ध हुने समय फरक छ।
थाई: 9:00 -18:00, भियतनामी: 10:00 -19:00

デジタル庁ホームページ(新型コロナワクチン接種証明書アプリに関するページ)(जापानी भाषा मात्र)
アプリによる接種証明書の取得にかかる操作方法、アプリの不具合等