LastUpDate: October 1, 2023

Về việc hỗ trợ sau khi chuyển đổi sang loại 5

Từ ngày 8 tháng 5 năm 2023 (thứ hai), vị trí của bệnh truyền nhiễm COVID-19 theo Đạo luật về bệnh truyền nhiễm được thay đổi thành bệnh truyền nhiễm loại 5 giống như bệnh cúm theo mùa và thay đổi hỗ trợ.


(Sau ngày 8 tháng 5 năm 2023) Hỗ trợ,v.v. thay đổi do chuyển đổi sang loại 5

Hỗ trợ nếu có triệu chứng như sốt, v.v.

1. Cơ sở y tế hỗ trợ

・Bên cạnh các cơ sở y tế đang hỗ trợ khám chữa bệnh COVID-19 cho đến nay, chúng tôi đang lên kế hoạch chuyển đổi theo từng giai đoạn để có thể hỗ trợ tại cơ sở y tế mở rộng.
・Nếu bạn đi khám bệnh do có triệu chứng như sốt, v.v, hãy tư vấn với bác sĩ thường đi trước.
・Nếu bạn phân vân về cơ sở y tế để tư vấn, hãy sử dụng “Trang web tìm kiếm bệnh nhân ngoại trú sốt ở Fukuoka” hoặc “Điện thoại tư vấn về bệnh truyền nhiễm COVID-19 của thành phố Fukuoka”.

“Trang web tìm kiếm bệnh nhân ngoại trú sốt ở Fukuoka” Tại đây (chỉ có tiếng Nhật)

Điện thoại tư vấn về bệnh truyền nhiễm COVID-19 của thành phố Fukuoka
 050-3665-7980 hoặc 050-3629-0353 (tiếp nhận 24/24 giờ, chỉ có tiếng Nhật)
 092-687-6606 (tiếp nhận 24/24 giờ, chuyên dành cho tiếng nước ngoài) *Hỗ trợ 20 ngôn ngữ

Chi tiết xem tại "Dành cho người đến khám ở cơ sở y tế/người được xét nghiệm (liên quan đến bệnh truyền nhiễm COVID-19)" (chỉ có tiếng Nhật)


2. Chi phí xét nghiệm/điều trị/nhập viện

Cho đến nay, phần tự chi trả khi khám chữa bệnh bảo hiểm do công quỹ chi trả, nhưng trừ một số trường hợp ngoại lệ, sẽ phát sinh việc tự chi trả giống như các bệnh khác.

・Xét nghiệm
 ⇒ Không còn là công quỹ chi trả nữa mà sẽ phát sinh tự chi trả.
・Khám chữa bệnh ngoại trú
 ⇒ Không còn là công quỹ chi trả nữa mà sẽ phát sinh tự chi trả.
 *Tuy nhiên, thuốc điều trị COVID-19 (7 loại) không phải tự chi trả (đến cuối tháng 9)

* Thuốc điều trị COVID-19 (7 loại) : Thuốc uống đặc biệt hoặc khẩn cấp được phê duyệt “Lagevrio”, “Paxlovid”, “Xocova”, thuốc tiêm tĩnh mạch “Veklury”, thuốc kháng thể trung hòa “Xevudy”, “Ronapreve”, “Evusheld"

・Chi phí y tế nhập viện
 ⇒ Lên đến 20.000 yên từ giới hạn tự chi trả cho các chi phí điều trị chi phí cao sẽ do công quỹ chi trả. Tiền ăn phát sinh tự chi trả.
 *Thuốc điều trị COVID-19 (7 loại) không phải tự chi trả (đến cuối tháng 9)


3. Về việc điều trị

(1) Người dương tính với COVID-19

・Liên lạc từ trung tâm y tế và theo dõi sức khỏe sẽ kết thúc.

・Việc hỗ trợ lương thực, v.v. cho người điều trị tại nhà sẽ kết thúc.
・Cơ sở điều trị lưu trú sẽ kết thúc.

・Mặc dù không còn yêu cầu việc hạn chế đi ra ngoài, nhưng nhà nước khuyến nghị như sau:
 (1) Nếu các triệu chứng tiếp tục trong 5 ngày, tính ngày xuất hiện triệu chứng là ngày 0 và các triệu chứng vẫn tiếp tục vào ngày thứ 5, nên hạn chế đi ra ngoài cho đến khi các triệu chứng thuyên giảm và qua khoảng 24 giờ.
(Lưu ý, 3 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng, lượng thải ra ngoài trung bình của virus của bệnh truyền nhiễm rất cao, 5 ngày sau đó sẽ giảm đáng kể, do đó, nguy cơ lây nhiễm cho người khác đặc biệt cao trong 5 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng)
 (2) Cho đến khi qua 10 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng, vì có khả năng virus sẽ được thải ra ngoài, nên chú ý để không lây lan cho người khác, chẳng hạn như đeo khẩu trang vải không dệt, hạn chế tiếp xúc với những người có nguy cơ cao những người như người cao tuổi, v.v.


*Nếu không có triệu chứng, ngày lấy mẫu sẽ là ngày 0.
*Trường hợp bắt buộc phải đi ra ngoài mà không có lựa chọn nào khác trong khoảng thời gian được khuyến nghị hạn chế đi ra ngoài, hãy đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ triệu chứng nào và đeo khẩu trang, v.v.
*Tư vấn khi bị sốt hoặc khi thay đổi đột ngột về tình trạng thể chất sau khi được xác định là dương tính, liên lạc với Điện thoại tư vấn về bệnh truyền nhiễm COVID-19 của thành phố Fukuoka.


(2) Nếu một thành viên trong gia đình hoặc người sống chung bị nhiễm COVID-19

・Không chỉ định các thành viên gia đình sống cùng nhau, v.v. là người tiếp xúc gần. Ngoài ra, không có yêu cầu thời gian hạn chế đi ra ngoài.

・Nếu có thể, hãy tách phòng và chăm sóc người nhiễm bệnh với càng ít người càng tốt.

・Ngoài ra, nếu đi ra ngoài, hãy chú ý đến tình trạng thể chất của bạn, đặc biệt là trong 5 ngày, với ngày xuất hiện triệu chứng là ngày 0 đối với những người đã bị nhiễm COVID-19. Trong thời gian này, ngoài các biện pháp chống lây nhiễm cơ bản như rửa tay hay thông gió, v.v, vui lòng cân nhắc đeo khẩu trang hay hạn chế tiếp xúc với những người có nguy cơ cao như người cao tuổi, v.v.

Hỏi và đáp về điều trị (chỉ có tiếng Nhật)


Các biện pháp chống lây nhiễm cơ bản

・Do thay đổi vị trí của Đạo luật về bệnh truyền nhiễm, chính sách hỗ trợ cơ bản và hướng dẫn của từng ngành sẽ bãi bỏ sau ngày 8 tháng 5 năm 2023.

・Về các biện pháp chống lây nhiễm cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, điều cơ bản là phải tôn trọng lựa chọn chủ quan và phó thác cho quyết định của các cá nhân và doanh nghiệp.

・Mặc dù chúng tôi không yêu cầu hỗ trợ thống nhất, các cá nhân và doanh nghiệp sẽ được yêu cầu đưa ra quyết định chủ quan và thực hiện sau khi tham khảo thông tin do nhà nước chỉ định sẽ góp phần cho việc quyết định của các cá nhân và doanh nghiệp. Vui lòng kiểm tra trang web của Ban thư ký nội các bên dưới để biết thông tin góp phần cho việc quyết định.

Về cách suy nghĩ của các biên pháp chống lây nhiễm cơ bản sau khi thay đổi vị trí của bệnh truyền nhiễm COVID-19 theo Đạo luật về bệnh truyền nhiễm (trang web của Ban thư ký nội các) (chỉ có tiếng Nhật)
Hướng dẫn của từng ngành (Thông báo về việc thay đổi vị trí của bệnh truyền nhiễm COVID-19 theo Đạo luật về bệnh truyền nhiễm) (trang web của Ban thư ký nội các) (chỉ có tiếng Nhật)


Điểm thay đổi khác

・Nắm bắt xu hướng lây nhiễm: Thay đổi từ nắm bắt mỗi ngày từ tất cả cơ sở y tế sang nắm bắt mỗi tuần một lần từ một số cơ sở y tế (chỉ báo cáo cho các cơ sở y tế chỉ định).
 (Số ca đã được công bố hàng ngày, sẽ chuyển sang công bố mỗi tuần một lần.)
・Việc phân phối bộ dụng cụ xét nghiệm và trung tâm đăng ký người dương tính sẽ kết thúc.
・Hoạt động xét nghiệm miễn phí dành cho những người không có triệu chứng của tỉnh sẽ kết thúc.
・Việc cấp giấy chứng nhận điều trị tại nhà sẽ kết thúc.