LastUpDate: December 6, 2023

नोभल कोरोना भाइरस खोप; जन्मेको 6 महिना देखि 4 वर्षका दुधेबालकलाई लगाउने खोप बारेमा


फुकुओका नगरले, नोभल कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन चाहने सबैजनाले ढुक्क भएर खोप लगाउन सकून् भनेर पहल गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष 2023मा समेत आफ्नो खर्च नगरिकन नोभल कोरोना भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ।

फुकुओका नगर खोप सम्बन्धी शीर्ष पृष्ठको लागि यता

■ [मुख्य अपडेट जानकारी]
・ अक्टोबर 3 तारिखदेखि ओमिक्रोन भेरियन्ट XBB.1.5  प्रति काम गर्ने मोनोभ्यालेन्ट (एक थरी एन्टिजेन भएको) भ्याक्सिन प्रयोग गरिन्छ

[जरुरी] सञ्चालन मिति तथा प्रयोग हुने भ्याक्सिन बारेमा
● अक्टोबर 3 तारिख (मङ्गलवार)देखि
दुधेबालक निमित्तको ओमिक्रोन भेरियन्ट XBB.1.5 प्रति काम गर्ने मोनोभ्यालेन्ट (एक थरी एन्टिजेन भएको) भ्याक्सिन प्रयोग गरिन्छ। स्थानीय क्लिनिकमा खोप लगाउन सकिन्छ।

<जन्मेको 6 महिना देखि 4 वर्ष (दुधेबालक) खोप मेनु; *दुधेबालक निमित्तको भ्याक्सिन प्रयोग>
खोप लगाउने रूपरेखा/ ध्यान दिनुपर्ने बुँदा
खोप कुपन
खोप लगाउने ठाउँ/ ल्याउनुपर्ने कुराहरू
खोपको बुकिङ
• अन्य सामग्री ※जापानी भाषा मात्रखोप लगाउने रूपरेखा (जन्मेको 6 महिनादेखि 4 वर्ष; दुधेबालकलाई लगाउने खोप))

फुकुओका नगरमा बसोबास दर्ता भएका जन्मेको 6 महिनादेखि 4 वर्ष उमेरका दायरामा पर्नु हुन्छ।
अक्टोबर 3 तारिख (मङ्गलवार)देखि फाइजर कम्पनीको दुधेबालक निमित्तको ओमिक्रोन भेरियन्ट XBB.1.5 प्रति काम गर्ने भ्याक्सिन प्रयोग गरिन्छ (भ्याक्सिन वर्णन पुस्तिकाको लागि यता)।

पहिलो पटकको सम्पन्न भएबाट 3 हप्ता अवधि फरक पारेर दोस्रो पटकको र, दोस्रो पटकको सम्पन्न भएबाट 8 हप्ता वा सोभन्दा बढी अवधि फरक पारेर तेस्रो पटकको खोप लगाईन्छ।
*दुधेबालकलाई 3 पटक मध्येको प्रथम पटकको खोप हो। 
*पहिलो पटकमा विगतको मोडलको भ्याक्सिन लगाउनु भएका महानुभावलाई समेत, दोस्रो पटक पश्चात्को खोपमा ओमिक्रोन भेरियन्ट XBB.1.5 प्रति काम गर्ने भ्याक्सिन प्रयोग गरिन्छ।
*दोस्रो पटकको खोपमा विगतको मोडलको भ्याक्सिन लगाउनु भएका महानुभावलाई समेत, तेस्रो पटकमा ओमिक्रोन भेरियन्ट XBB.1.5 प्रति काम गर्ने भ्याक्सिन प्रयोग गरिन्छ।

*जन्मेको 6 महिना देखि 4 वर्षकालाई लगाउने दुधेबालक निमित्तको खोप, 5 देखि 11 वर्ष सम्मकालाई लगाउने बालबालिकाका निमित्तको खोप र 12 वर्ष वा सोभन्दा माथिकालाई लगाउने ठूलो मान्छे निमित्तको खोपहरू सबै, प्रयोग विधि तथा डोज फरक पर्ने फरक प्रकारका खोपहरू हुन्।
*इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन बाहेक अन्य खोपहरू, ती मध्ये कुनै एउटा खोप लगाएको 2 हप्ता पछि अर्को लगाउन सकिन्छ (इन्फ्लुएन्जाको खोप नोभल कोरोना भाइरस खोप सँग एकै समयमा लगाउन सकिन्छ)।


बीचमा 5 वर्ष पुगेकाहरूका लागि

4 वर्षका र 5 वर्षका लागि भ्याक्सिनको प्रकार फरक पर्छ।
पहिलो पटकमा दुधेबालक निमित्तको खोप लगाइएको छ भने, बीचमा 5 वर्ष पुगे तापनि, तेस्रो डोज पूरा नभएसम्म दुधेबालक निमित्तको भ्याक्सिन लगाइन्छ।
*पहिलो पटकमा दुधेबालक निमित्तको भ्याक्सिन लगाउन मिल्ने भनेको, 5 वर्षको हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि सम्मको दिन हो।


खोपको लगाउने शुल्क)

निःशुल्कखोप कुपन)

जन्मेको 6 महिनादेखि 4 वर्ष उमेरका सबैलाई प्रेषण गरिएको छ।
*जन्मेको 6 महिना भएकालाई, 6 महिना भएपछिको महिनाको मध्य तिर प्रेषण गरिन्छ।

*फुकुओका नगरमा बसोबास दर्ता भएर, नगर भन्दा बाहिरको चिकित्सा निकायमा खोप लगाएका महानुभाव समक्ष
नगर भन्दा बाहिर खोप लगाएमा रेकर्ड दर्ता गर्न समय लाग्ने भएकोले, पहिलो डोज लगाएपछि स्वचालित रूपमा तेस्रो पटकको खोप निमित्तको कुपन प्रेषण हुँदैन।
खोप कुपन/ प्रमाणपत्र जारी गर्ने केन्द्र (092-753-9455)मा फोन गरी “नगर भन्दा बाहिरको चिकित्सा निकायमा खोप लगाएकोले तेस्रो डोजको खोप कुपन प्राप्त गर्न चाहन्छु” भनेर बताउनुहोस्।

फुकुओका नगरमा बसाइँ आएका/ विदेशमा वा क्लिनिकल ट्रायलमा खोप लगाएका/ खोप कुपन हराएका महानुभावले "खोप कुपन बारेमा" भन्ने पृष्ठबाट खोप कुपन जारीको आवेदन दिनुहोस्।खोप लगाउने ठाउँ )

स्थानीयको बाल रोग क्लिनिकमा सञ्चालन गरिरहिएको छ। (नगर भित्रको सबै खोप स्थलको सूची)


ल्याउनुपर्ने कुराहरू/ ध्यान दिनुपर्ने बुँदा

कृपया निम्न वस्तुहरू खोप आयोजना स्थलमा ल्याउनुहोस्।
खोप कुपन
・ प्रारम्भिक चिकित्सा जाँच फारम (*भर्दा खोपको वर्णन पुस्तिका (दुधेबालक निमित्तको XBB.1.5 प्रति काम गर्ने भ्याक्सिन) पढ्नुहोस्) *जापानी भाषामा मात्र
・ खोप लगाइने व्यक्ति र साथमा आउने व्यक्तिको परिचय खुल्ने कागजातहरू (स्वास्थ्य बिमा कार्ड आदि)
・ मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका (खोप लगाउँदा अन्य खोप लगाएको अवस्था जाँच गरी अहिले लगाएको खोपको रेकर्ड राखिन्छ)
*जन्मेको 6 महिना देखि 4 वर्ष सम्मकालाई खोप लगाउँदा अभिभावक (संरक्षक) साथमै हुन आवश्यक छ।
*यदि अभिभावक (संरक्षक) विशेष कारणले बच्चालाई साथ दिन सक्दैनन् भने बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थासँग राम्ररी परिचित आफन्तहरूले अभिभावकबाट अख्तियारी लिएर बच्चालाई साथमा लिएर आउन सक्छन्। त्यस अवस्थामा अख्तियारनामा आवश्यक पर्छ।
अभिभावक बाहेकका व्यक्ति साथमा आउँदाको अख्तियारनामाखोपको बुकिङ)

नगरको कल सेन्टर (दुधेबालकलाई लगाउने खोप समर्पित) वा इन्टरनेटमा भएको बुकिङ साइटबाट मिल्छ।
पुनश्च, खोप लगाउनु अगाडि, बालबच्चाको शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो नभएको अवस्थाहरूमा, पहिला आफ्नो नियमित डाक्टरसँग सरसल्लाह गर्नुहोस्।


इन्टरनेट मार्फत बुकिङ

बुकिङ समर्पित साइटबाट बुकिङ गर्नुहोस्।
*फुकुओका बाहिरको नगरमा बसोबास दर्ता भएको व्यक्तिले परिस्थितिवश फुकुओका नगरमा खोप लिनुपर्ने भएमा निवास स्थान बाहिरको नगरमा खोप लिनको लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि नगरको कल सेन्टरमा फोन गर्नुहोस् (इन्टरनेटबाट बुकिङ गर्न मिल्दैन)।


फोन मार्फत बुकिङ

फुकुओका नगरको दुधेबालकलाई लगाउने खोपको कल सेन्टर
फोन नम्बर: 092-510-9361
उपलब्ध समय: 8:30 - 17:30 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि उपलब्ध छ)
*अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, भियतनामी, नेपाली, स्पेनिस, पोर्चुगिज भाषामा पनि कुरा गर्न सकिन्छ।अन्य सामग्री/परामर्श)

सन्दर्भ सामग्री)


पर्चा (जन्मेको 6 महिनादेखि 4 वर्ष उमेरका शिशुका अभिभावकका समक्ष; नोभल कोरोना भाइरसको खोप बारेको सूचना) *जापानी भाषामा मात्र
<जन्मेको 6 महिना - 4 वर्ष उमेरका बालबच्चाका अभिभावक प्रति> (XBB.1.5) नोभल कोरोना भ्याक्सिन रोकथाम खोप बारेको वर्णन पुस्तिका *जापानी भाषामा मात्र
• स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको वेबसाइट "जन्मेको 6 महिनादेखि 4 वर्षका शिशुलाई लगाउने खोप (दुधेबालकलाई लगाउने खोप) बारेको सूचना" *जापानी भाषामा मात्र
• स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय गृह पृष्ठ "नोभल कोरोना भाइरस खोप प्रश्नोत्तर; दुधेबालकलाई लगाउने खोप” *जापानी भाषामा मात्र


परामर्श आदि)

खोप लगाउनु पर्ने आवश्यकता वा खोप पछिको साइड इफेक्ट जस्ता आफ्ना बालबच्चालाई खोप लगाउने सम्बन्धमा कुनै चिन्ता भएमा पहिला आफ्नो नियमित डाक्टरसँग सरसल्लाह गर्नुहोस।
साथै फुकुओका प्रान्त नोभल कोरोना भाइरस भ्याक्सिन समर्पित डायलबाट चिकित्साजन्य प्राविधिक प्रश्नहरू लिने गरेका छौँ।
फोन नम्बर: 0570-072972 (नेभिगेसन डायलिङ)
उपलब्ध समय: 9:00 - 17:00 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि आयोजित गरिनेछ)

 ※विदेशी भाषामा परामर्श गर्न चाहनुहुन्छ भने अर्को काउन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
 फोन नम्बर: 092-687-4884
 उपलब्ध भाषाहरू: अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, थाई, भियतनामी, इन्डोनेसियन, नेपाली, बर्मेली, तागालोग, पोर्चुगिज, स्पेनिस, फ्रेन्च, जर्मन, इटालियन, रसियन, मले, ख्मेर, मंगोलियन, सिंहाली
 उपलब्ध समय: 9:00 - 21:00 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि उपलब्ध छ)


सोधपुछ)फुकुओका नगरको दुधेबालकलाई लगाउने खोप समर्पित कल सेन्टर

जन्मेको 6 महिना देखि 4 वर्ष उमेरकाको लागि बुकिङ र खोप सम्बन्धी सोधपुछ
फोन नम्बर: 092-510-9361
उपलब्ध समय: 8:30 - 17:30 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि उपलब्ध छ)
*अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, भियतनामी, नेपाली, स्पेनिस, पोर्चुगिज भाषामा पनि कुरा गर्न सकिन्छ।


फुकुओका नगर नोभल कोरोनाभाइरस खोप कल सेन्टर

फुकुओका नगरको नोभल कोरोनाभाइरस खोप सम्बन्धी सोधपुछ र परामर्श
फोन नम्बर: 092-260-8405
उपलब्ध समय: 8:30 - 17:30 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि उपलब्ध छ)
*अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, भियतनामी, नेपाली, स्पेनिस, पोर्चुगिज भाषामा पनि कुरा गर्न सकिन्छ।खोप कुपन र प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालय

खोप कुपन जारी, खोप रेकर्ड चेक गर्ने, खोप प्रमाणपत्र (खोप पासपोर्ट आदि) बारे सोधपुछ
फोन नम्बर: 092-753-9455
उपलब्ध समय: 8:30 - 17:30 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि उपलब्ध छ)
*अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, भियतनामी, नेपाली, स्पेनिस, पोर्चुगिज भाषामा पनि कुरा गर्न सकिन्छ।
*धेरै जनाले गलत नम्बरमा फोन गरेको पाइएको छ। सही नम्बरमा फोन गरेको छ कि छैन राम्रोसँग निश्चित गर्नुहोस्।


फुकुओका प्रान्त नोभल कोरोनाभाइरस खोप समर्पित डायल

साइड इफेक्ट आदिसँग सम्बन्धित प्राविधिक परामर्श सम्बन्धी सोधपुछ
फोन नम्बर: 092-687-4884
उपलब्ध भाषाहरू: अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, थाई, भियतनामी, इन्डोनेसियन, नेपाली, बर्मेली, तागालोग, पोर्चुगिज, स्पेनिस, फ्रेन्च, जर्मन, इटालियन, रसियन, मले, ख्मेर, मंगोलियन, सिंहाली
उपलब्ध समय: 9:00 - 17:00 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि उपलब्ध छ)


स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय नोभल कोरोनाभाइरस खोप कल सेन्टर

कोरोना भाइरस खोप सम्बन्धी प्रशासनिक नीतिहरू कस्तो हुनुपर्ने भन्नेबारे सोधपुछ
फोन नम्बर: 0120-761770 (फ्री डायल)
उपलब्ध समय: 9:00 - 21:00 (शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि उपलब्ध छ)
※अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, पोर्चुगिस, स्पेनिस, थाई, भियतनामी भाषामा पनि कुरा गर्न सकिन्छ।
※थाई र भियतनामी भाषामा उपलब्ध हुने समय फरक छ।
 थाई भाषा: 9:00 - 18:00
 भियतनामी भाषा: 10:00 - 19:00


राष्ट्रको निकायले प्रदान गर्ने जानकारी)

राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा प्राप्त जानकारीको लागि तलको लिङ्कबाट सन्दर्भको रूपमा लिनुहोस् ।राष्ट्रको निकायले प्रदान गर्ने जानकारीको लागि तलको लिङ्कबाट हेर्नुहोस् ।
・स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालय; नोभल कोरोना भाइरस खोपको बारेमा (स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको वेबसाइट)
・प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक निवास; नोभल कोरोनाभाइरस खोपको बारेमा (प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक निवासको वेबसाइट)