現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の福祉・障がい者の中の生活にお困りの方の中の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金からTiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú
更新日: 2022年6月23日

Tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú

Từ quan điểm tiến hành hỗ trợ sinh hoạt, đời sống đối với những người đối mặt với khó khăn khác nhau trong tình hình ảnh hưởng của Covid-19 kéo dài, chính phủ sẽ trợ cấp tiền mặt 100.000 yên 1 hộ gia đình đối với hộ gia đình được miễn thuế cư trú.


Từ tháng 6 năm 2022, chế độ thay đổi một phần. Vào năm 2022, chúng tôi sẽ gửi mới giấy xác nhận đến các hộ gia đình đã được miễn thuế cư trú. Vui lòng lưu ý rằng các hộ gia đình đã từng được chi cấp tiền trợ cấp này cho đến nay sẽ không thuộc đối tượng được chi cấp.


1. Số tiền chi cấp

 100.000 yên cho 1 hộ gia đình2. Đối tượng được chi cấp

(1) Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2022
Các hộ gia đình có đăng ký cư trú tại thành phố Fukuoka vào ngày cơ sở (ngày 10 tháng 12 năm 2021), và mới được miễn thuế thị dân bình quân đầu người của năm 2022 cho tất cả thành viên trong hộ gia đình.
*Bao gồm các hộ gia đình được miễn thuế thị dân bình quân đầu người theo sắc lệnh.


(2) Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2021
Các hộ gia đình có đăng ký cư trú tại thành phố Fukuoka vào ngày cơ sở (ngày 10 tháng 12 năm 2021)
 và được miễn thuế thị dân bình quân đầu người của năm 2021 cho tất cả thành viên trong hộ gia đình.
* Bao gồm các hộ gia đình được miễn thuế thị dân bình quân đầu người theo sắc lệnh.


(3) Hộ gia đình có sinh kế thay đổi đột ngột
Các hộ gia đình đăng ký cư trú tại thành phố Fukuoka vào thời điểm nộp đơn, thu nhập bị giảm sút kể từ tháng 1 năm 2022 trở đi do ảnh hưởng của Covid-19, và được coi là đang ở trong tình trạng tương tự như (1) ở trên.

* Mỗi hộ gia đình chỉ có thể được chi cấp tiền trợ cấp này 1 lần. Dù là trường hợp thỏa nhiều điều kiện từ (1) đến (3) đi nữa cũng không thể được nhận chi cấp nhiều lần.

* Cả (1) đến (3) đều loại trừ các hộ gia đình chỉ bao gồm những người thân phụ thuộc của những người chịu thuế thị dân bình quân đầu người.


 * Cách đánh giá hộ gia đình có sinh kế thay đổi đột ngột
 Sẽ đánh giá không phải bằng tổng thu nhập của hộ gia đình, mà đánh giá thu nhập của từng thành viên trong hộ gia đình có tương đương miễn thuế cư trú hay không. Việc miễn thuế cư trú được xác định bằng cách nhân "thu nhập 1 tháng tùy ý" sau từ tháng 1 năm 2022 trở đi với 12 để tính thu nhập của năm. Lưu ý, nếu thu nhập không đáp ứng điều kiện, thì được đánh giá dựa trên thu nhập 1 năm.

Nếu không rõ có tương đương với hộ gia đình có sinh kế thay đổi đột ngột hay không, vui lòng liên hệ tổng đài bên dưới.3. Phương thức làm thủ tục chi cấp

Cần làm các thủ tục để nhận tiền trợ cấp.


(1) Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2022

・Từ giữa tháng 6, chúng tôi sẽ tuần tự gửi giấy xác nhận cho các hộ gia đình có thể là đối tượng.

・Vui lòng kiểm tra nội dung, điền vào các mục cần thiết và gửi trả.

・Thời hạn nộp là đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.

     
Hướng dẫn về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2022 (965kbyte)pdf

Cách ghi Giấy xác nhận điều kiện tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế
cư trú năm 2022 (1,147kbyte)pdf


(2) Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2021

・Khoảng tháng 2 năm 2022, chúng tôi đãtuần tự gửi giấy xác nhận có viết nội dung trợ cấp và các mục xác nhận cho các hộ gia đình có thể là đối tượng.

・Vui lòng kiểm tra nội dung, điền vào các mục cần thiết và gửi trả.

・Thời hạn nộp được gia hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Những ai chưa nộp, vui lòng nhanh chóng nộp.

 
Hướng dẫn về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2021 (773kbyte)pdf

Cách ghi Giấy xác nhận điều kiện tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế
cư trú năm 2021 (936kbyte)pdf


(3) Hộ gia đình có sinh kế thay đổi đột ngột

Cần nộp đơn đăng ký.

・Vui lòng điền vào các mục cần thiết trong đơn đăng ký, gửi kèm các giấy tờ cần thiết và nộp
bằng đường bưu điện.

・Thời hạn nộp hồ sơ là đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.

・Hướng dẫn về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình có sinh kế thay đổi đột ngột (1,061kbyte)pdf4. Thời gian chi cấp (dự kiến)


Sau khi thụ lý giấy xác nhận, đơn đăng ký, chúng tôi sẽ tuần tự chuyển khoản vào tài khoản ngay sau khi việc kiểm tra giấy tờ hoàn tất.

* Ước tính ngày chuyển khoản là khoảng 3 tuần sau đó.   

* Tuy nhiên, nếu các giấy tờ không đầy đủ, thời gian chi cấp có thể bị chậm lại.


5. Đối với những người cần được xem xét đặc biệt (những người đang lánh nạn do bạo lực gia đình, v.v.)


Ngay cả người đang lánh nạn vì bạo lực gia đình v.v. cũng có thể nhận được tiền trợ cấp, vì vậy vui lòng liên hệ với tổng đài dưới đây.

Thời hạn nộp đơn đăng ký là đến ngày 30 tháng 9 năm 2022.


6. Tải các loại đơn (chỉ có tiếng Nhật)


   〇Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2022
Đơn đăng ký tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2022 (Giấy yêu cầu thanh toán) (phần hộ gia đình được miễn thuế)  (531kbyte)pdf
Cách ghi đơn (7,229kbyte)pdf


   〇 Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2021
Đơn đăng ký tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2021 (Giấy yêu cầu thanh toán) (phần hộ gia đình được miễn thuế)  (226kbyte)pdf
Cách ghi đơn (1,640kbyte)pdf


   〇Hộ gia đình có sinh kế thay đổi đột ngột
Đơn đăng ký (Giấy yêu cầu thanh toán) tiền trợ cấp tạm thời (phần hộ gia đình có sinh kế thay đổi đột ngột) đối với hộ gia đình được miễn thuế cư trú  (521kbyte)pdf
Cách ghi đơn (5,380kbyte)pdf

Đơn kiến nghị về số tiền dự kiến thu nhập đơn giản (hộ gia đình có sinh kế thay đổi đột ngột)  (531kbyte)pdf
Cách ghi đơn (5,459kbyte)pdf


Đơn kiến nghị về thu nhập trong đơn kiến nghị về số tiền dự kiến thu nhập đơn giản (hộ gia đình có sinh kế thay đổi đột ngột) (tài liệu đi kèm) (652kbyte)pdf      〇Đối với những người cần được xem xét đặc biệt (những người đang lánh nạn do bạo lực gia đình, v.v.)
Giấy xác nhận thụ lý khai báo thiệt hại bạo lực gia đình v.v. dùng cho tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời đối với hộ gia đình được miễn thuế cư trú  (214kbyte)pdf

Giấy khai nội dung lánh nạn vì lý do bạo lực từ vợ / chồng hoặc những người thân khác liên quan đến tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú  (108kbyte)pdf


Mẫu phong bì để gửi bưu điện  (1,023kbyte)pdf

* Vui lòng dán tem. Cũng có thể sử dụng phong bì khác để gửi bưu điện.
7. Nơi gửi nộp


   Trung tâm thụ lý giấy tờ về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời hộ gia đình được miễn thuế cư trú tại thành phố Fukuoka
 Tòa nhà Tenjin Minami, 3-10-26 Watanabedori, Chuo-ku, Fukuoka 810-0004

Hỏi: Tôi mới nhập cảnh vào Nhật Bản gần đây. Tôi có được nhận tiền trợ cấp không?
Đáp: Đối tượng của tiền trợ cấp này là người được ghi chép trong Sổ đăng ký cư trú cơ bản vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 (cũng bao gồm những người sinh sống trong nước Nhật Bản dù chưa đăng ký cư trú).
    Từ ngày 11 tháng 12 năm 2021, người nhập cảnh không phải là đối tượng được chi cấp.8. Câu hỏi thường gặp

   

Hỏi: Tôi mới nhập cảnh vào Nhật Bản gần đây. Tôi có được nhận tiền trợ cấp không?
Đáp: Đối tượng của tiền trợ cấp này là người được ghi chép trong Sổ đăng ký cư trú cơ bản vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 (cũng bao gồm những người sinh sống trong nước Nhật Bản dù chưa đăng ký cư trú).
    Từ ngày 11 tháng 12 năm 2021, người nhập cảnh không phải là đối tượng được chi cấp. 


Hỏi: Tôi đã từng một lần nhận tiền trợ cấp này. Tôi có thể được nhận bao nhiêu lần?
Đáp: Mỗi hộ gia đình chỉ có thể nhận tiền trợ cấp này một lần.
    Ngoài ra, những người không thỏa từ (1) đến (3) ở mục 2. ở trên không phải là đối tượng được chi cấp.   


9. Địa chỉ liên hệ


Tổng đài về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời hộ gia đình được miễn thuế cư trú tại thành phố Fukuoka
Số điện thoại: 0120-018-092 (9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chỉ các ngày thường trong tuần)
* Cũng có thể gọi điện bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.


10. Các đường dẫn có liên quan


(1) Về tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú (Trang web của Phủ Nội các) (Chỉ có tiếng Nhật)

(2) Danh sách các quầy tư vấn và hỗ trợ khác nhau (liên quan đến Covid-19)(Trang web "Hỗ trợ người nước ngoài" thành phố Fukuoka)11. Các mục lưu ý


Hãy lưu ý trước các loại hình "lừa đảo chuyển khoản" và "lừa đảo lấy thông tin cá nhân"!
- Tuyệt đối không sử dụng máy rút tiền tự động (ATM) để làm thủ tục.

- Tuyệt đối không có chuyện đến nhà riêng vì chuyện tiền trợ cấp.

- Tuyệt đối không có chuyện gọi điện thoại từ số không phải từ tổng đài (0120-018-092).
 Nếu nhận cuộc gọi đến nhà hoặc được viếng thăm nhà đáng ngờ giả mạo nhân viên thành phố Fukuoka v.v.,  vui lòng liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất hoặc số điện thoại chuyên tư vấn của cảnh sát (# 9110).